12/1/13

December daily * Grudniownik

Today’s post is my first as a member DT 3rd Eye! Yay! :)
Hello my dears!
We have the beginning of December. It's a very magical and special time for many people, especially for scrappers. Do you already know, what I have on my mind? 
Yes, it's December daily! I’ve made my first tutorial for my first December daily (so many first times, don't you think?)
Dziś jest mój pierwszy post jako członka DT 3rd Eye! Yay! :)
Witajcie kochani!
Mamy początek grudnia. Dla wielu ludzi jest to magiczny i wyjątkowy czas, szczególnie zaś dla
scraperek. Czy już wiecie co mam na myśli?
Tak, grudniownik! Przygotowałam mój pierwszy kurs pierwszego grudniownika (dużo
pierwszych razy, nie sądzicie?)

I’ve prepared all the necessary stuff, for example art journal, stamps, chipboard, gesso, modeling paste, mist, perfect pearls.
Przygotowałam potrzebne rzeczy, m. in. art journal, stemple, wycinanki, gesso, pastę modelującą, mgiełki.


At the beginning I put on gesso on the cover art journal.
Na początku nałożyłam gesso na okładkę art journala.


Then I made my temporary mask from 3rd Eye. I cut the sheet (TEC-010 stars) without stars, split it on two pieces (because it was too thick) and applied modeling paste.
Następnie przygotowałam sobie tymczasową 3rd Eye maskę. Odcięłam fragment arkusza (TEC-010 stars) bez gwiazdek, rozcięłam go na dwie części (ponieważ był za gruby) i nałożyłam pastę modelującąNow it's time for misting. I used teal ink spray, turquoise and gold Perfect Pearls Mists
Czas na chlapanie. Użyłam mgiełki oraz dodatkowo turkusowego i złotego Perfect Pearls Next step was embossing. I used one of my favorite stamps- stars (TES-122 night sky background)
Następny krok to embossing. Użyłam jednego z moich ulubionych stempli (TES-122 night sky background)Later I printed my work's title, cut it out, and glued gold glitter.
Później wydrukowałam napis, wycięłam go i przykleiłam złoty brokat.Now it’s the best part of work. You can decorate your December daily as you want. I used gauze, gold twine, napkin and gold alphabet.
Teraz najlepsza część pracy. Możesz udekorować swój grudniownik jak chcesz. Ja użyłam gazę, złoty sznurek, serwetkę oraz złoty alfabet.Finally I glued gold microspheres.
Na końcu przykleiłam złote mikrokulki.


As you can see, I didn't use everything what I’ve prepared for this tutorial, because I changed my first idea :D  I do this very often.
Are you ready for this December, like I am?
Jak widzicie, nie wykorzystałam wszystkiego, co przygotowałam, ponieważ zmienił się mój początkowy pomysł. Mam tak bardzo często :D
Czy jesteście przygotowani na grudzień, tak jak ja?
Hugs!
Ściskam!


Used produkts:
Użyte produkty:
tekturka TEC-010 gwiazdy - gwiazdki - stars night sky background TES-122 - stars gwiazdki gwiazdy niebo noc

2 comments:

  1. This is gorgeous. great job!!!

    ReplyDelete
  2. Super kursik! i śliczny grudniownik! Uwielbiam tak podglądać jak powstaje praca :)

    ReplyDelete