4/8/13

Winner of Vivid challenge!


Bardzo dziękujemy za zgłaszanie prac do naszego wyzwania!!
Thank You so much for adding Your projects to our challenge!! 

Tym razem wybraliśmy pracę wyróżniającą się pomysłowością autorki:
 This time we chose project with very creative using of stamps:

autorką jest: author is:


Skradła nasze serce używając włosów Marcela do zrobienia trawy :)))
She stole our hearts using Marcel's hair as grass :)))

Congrats!!
 Please contact us by e-mail.

stemple użyte przez die amelie: stamps used by die amelie:

Marcel
  TES-080 brick wall branch

2 comments: