4/23/13

Jesteś moim szczęściem / You make me happy

Cześć! Dziś chcę Wam pokazać stronę w moim Memory Book - albumie tworzonym na bazie starej książki. Na stronie tej powtórzyłam kilka razy kształt plastra miodu - wzór jest na papierach, jest również nałożony gessem przez maskę, ale przede wszystkim jest stemplowany stemplem honeycomb 2 - plaster miodu.
Hi! Today I'd like to share with you one page in my Memory Book - album on the basis of an old book. On this page, I repeated several times a honeycomb shape - the pattern is on paper, it is also applied through the honeycomb mask, but above all it is stamped stamp honeycomb 2.


Stempel honeycomb 2 - plaster miodu - podobnie jak inne stemple do tworzenia tła firmy 3rd Eye - jest tak skonstruowany, że bardzo łatwo można kontynuować wzór.
Stamp honeycomb 2 - like other stamps of 3rd Eye to create the background - is designed so that it is very easy to continue the pattern.


Użyte stemple: 3rd Eye stamp used: 

 
Pozdrawiam ciepło, 
Take care, 
AgnieszkaD

5 comments: