11/11/13

Tutorial: Decorated candles * Kurs: Dekorowanie świec

Hello everyone, Witajcie wszyscy,

I love decorating my house with candles. I feel that their warm, cozy light make the darkest time of the year a bit more bearable. Candles make also perfect gifts for your friends and loved ones. Especially if they are uniquely personalized for the receiver.
Uwielbiam dekorować mój dom świeczkami. Uważam, że ich ciepło i przytulne światło czynią ciemniejszy czas w roku bardziej znośnym. Świece są też świetnym prezentem zarówno dla znajomych jak i bliższych nam osób, szczególnie jeśli świece są personalizowane!

For this simple technique you need your favourite 3rd Eye stamps, dye ink (StazOn or similar), tissue paper, baking paper, and a heat gun.
Do tej prostej techniki potrzebujecie ulubionych stempli 3rd Eye, tuszu permanentnego (np. StazOn), bibułki, papieru do pieczenia i nagrzewnicy.

Start with stamping the images on the tissue paper. Stamp on the textured side of the paper, not on the glossy side.
Zacznij od stemplowania na bibułce, po tej mniej gładkiej stronie, nie błyszczącej.


Tiny marks on the back of the stamp make aligning and continuing the image very easy.
W przedłużaniu wzorów pomocne będą oznaczenia z tyłu.


When finished cut the image around the edges. You don't need to cut it out too precisely but can leave a few millimeter border around the image.
Następny krok to wycięcie wzoru. Nie musisz wycinać go dokładnie - paromilimetrowa obwódka będzie jak najbardziej na miejscu.


Wrap the stamped tissue paper around the candle, with glossy side facing the candle. Wrap a piece of baking paper around the tissue paper. This will keep your image from wrinkling.
Heat the image with heat gun. Don't put the heat gun too close to the candle as the surface will melt too quickly. A bit of patience is needed during this phase!
Owiń świecę bibułką, błyszczącą stroną w stronę świecy. Dookoła owiń też papier do pieczenia - to zapobiegnie marszczeniu się wzoru. 
Podgrzej obrazek nagrzewnicą. Nie przystawiaj nagrzewnicy za blisko, świeca szybko się rozpuszcza. Tutaj potrzebna jest odrobina cierpliwości!


When the image starts to stick to the candle the tissue paper will become invisible. Also the image will become darker and you will see it clearly through the baking paper.
Kiedy obrazek zaczyna wtapiać się w świecę - bibułka staje się przezroczysta, a obrazek staje się ciemniejszy -  zauważysz to przez papier do pieczenia.


The stamped images can also be colored. I have used ProMarkers but I'm sure other markers will work just fine, too.
Stemplowany obrazek może być też pokolorowany. Sama używałam ProMarkerów ale jestem pewna, że inne markery też się sprawdzą.


Done! Gotowe!Products used:  Użyte produkty:
        


      

Ściskam, Elina
Hugs, Elina

6 comments:

  1. Kiedyś używałam do tego żelazka :) W jednej mądrej książce ozdabianiu świec o tym czytałam. Ale nagrzewnica...jeszcze prościej :)

    ReplyDelete
  2. This is such a clever project - can't wait to try it!

    ReplyDelete
  3. These are so very beautiful!!!

    ReplyDelete