4/24/13

weekendowa przerwa | weekend breakOrders placed and paid until 6pm CET tomorrow (Tuesday, 25th April) will be shipped in normal time.
Zamówienia złożone i opłacone do jutra (czwartek, 25.kwietnia) do godziny 18:00 zostaną wysłane w normalnym trybie.

No comments:

Post a Comment