Design Team


I think I ought to introduce myself a little bit. My name is Riikka Kovasin. I'm a Finnish scrapbooker with a passion for mixed media. My goal is to have my fingers inked on a weekly basis! I'm happiest when I can get messy with different paint media and create a piece of memory keeping at the same time. What could be more perfect! 
Myślę, że muszę się przedstawić. Nazywam się Riikka Kovasin. Jestem fińską scraperką uwielbiającą mixed media. Moim celem jest pobrudzenie się tuszami conajmniej raz w tygodniu! Najszczęśliwsza jestem w mixedmediowym bałaganie, zachowując wspomnienia w moich wytworach. Co mogłoby byś od tego lepsze?  

I live in Helsinki, the capital of Finland, together with my lovely, supportive husband and our two sweet daughters. My family is a constant source of inspiration to me and also the main subject on my pages. I've been scrapbooking about four years now but discovered my passion for inks, paints and layering about a year and a half ago. I love creating my own backgrounds, leaving my own hand print in the layouts and making them "my own." For me, the process of creating is equally important as the end result. Besides layouts I also love to create mini albums, cards and canvases.
Mieszkam w Helsinkach - stolicy Finlandii - razem z moim kochanym, pełnym wsparcia mężem oraz dwoma słodkimi córeczkami. Moja rodzina jest niewyczerpanym źródłem inspiracji - to główny temat moich projektów. Scrapbookingiem zajmuję się o około czterech lat ale zamiłowanie do tuszów, farb i warstwowania odkryłam półtora roku temu. Uwielbiam tworzyć tła, zostawiać swoje odciski palców na skrapach i sprawiać je całkowicie "moimi". Dla mnie proces twórczy jest równie ważny, co efekt. Poza skrapami uwielbiam robić mini-albumy, kartki i blejtramy.

 * * * * *   * * * * *   * * * * *   

Hello! I'm Kasia Kędziora, in the World of Papers- Siwka. 

I live and study in Warsaw. For me, scrapbooking is
a completely free form of self-expression, which doesn't impose techniques or materials and I love it for this...for more than two years! I fell in love in 3rd Eye stamps from the very beginning, so I'm very pleased that I'll be able 
to show you my work involving them.

Hej! Nazywam się Kasia Kędziora, a w Świecie Papierów- Siwka. Mieszkam i studiuję w Warszawie. Scrapbooking jest dla mnie zupełnie wolną formą wyrażania siebie, która niczego nie narzuca i za to go uwielbiam... już od ponad dwóch lat! W stemplach 3rd Eye zakochałam się od samego początku, dlatego cieszę się bardzo, że będę mogła pokazywać Wam moje prace z ich udziałem.

 * * * * *   * * * * *   * * * * *   

Hello, my name is Candice Elliott. I am a wife to a wonderful husband, mother to three little loves of my life, and am a lover of the world of art. My mother said ever since the age of three I never went without my paper and crayons! In present time now I enjoy a wide range of crafting. It is the ultimate way of expression and I always hope to inspire as well as be inspired by others.  


 * * * * *   * * * * *   * * * * *   

Cześć. W świecie wirtualnym istnieję jako Blue-Nika, w rzeczywistości nazywam się Monika Czerkas i uwielbiam kolor niebieski, a właściwie chabrowy.
Lubię tworzyć małe formy papierowe - ATC, inchies.
 

Hello. Online I exist as Blue-Nika, in real my name is Monika Czerkas and I love blue color, well and royal blue exactly.
I like creating small paper forms - ATC, inchies.


Scrapbooking to dla mnie chwila zapomnienia. Inspiracji szukam w słowach – książkach, wierszach. Nie wyobrażam sobie życia w wielkim mieście, muszę mieć blisko naturę i góry. 

Scrapbooking gives me a moment of forgetfulness. I look for inspiration in words - in books and poems. I can't imagine my life in the big city, I have to be close to nature and the mountains.

 * * * * *   * * * * *   * * * * *   

Hej, hej! Nazywam się Joanna Szala, a mój blogowy nick brzmi Jyoti, to hinduskie imię oznaczające światło.
Pochodzę ze Stargardu Szczecińskiego, gdzie mieszkam z córką i z kotem. Scrapuję od kilku lat, a tworzę "od zawsze". Moją największą miłością jest mandala, więc całkiem naturalnym stało się, że miłością od pierwszego wejrzenia pokochałam stempelki 3rd Eye, w szczególności, te okrągłe :)))
Cieszę się szalenie, że stałam się częścią tego wspaniałego zespołu. To mój pierwszy raz w takiej funkcji :)

Hi! My name's Joanna Szala, and my blog's nickname is Jyoti; it's a Hindu name and means Light.
I'm from Stargard Szczeciński where I live with my daughter and a cat. I've been making scraps for a few years, but I've been creatnig "since ever". My greatest love are Mandalas, so it was quite natural that I fell in love with 3rd Eye stamps at first sight, especially those round.
I'm very happy that I'm a part this great team. This is "my first time" in this funkcion :)
 * * * * *   * * * * *   * * * * *   

Cześć. Nazywam  się Ewa Mrozowska, w sieci Cynka z Cynkowego Poletka. Serce, głowa , ręce - wiecznie zajęte  moją rodziną i moją twórczością. Uwielbiam ten stan. Łączenie codzienności z kreatywnością nie jest łatwe ale za to jakie inspirujące!. Prace powstają przeróżne: kartki, notesy, albumy, kolaże, art journale, mixed media, assemblage  Każdy rodzaj twórczości sprawia mi ogromną przyjemność, w każdym wyrażam kawałeczek siebie, ale największym uczuciem darzę zabawę mediami, żurnalowanie, kolażowanie...niekontrolowany przelew emocji....można się zapomnieć :)

Hi. I'm Ewa Mrozowska, You can know me online as Cynka from Cynkowe Poletko. Heart, head, hands - busy all the time with my family and my creations. I love this state of mind. Matching everyday life with creativity isn't easy but is so inspiring! I'm making many types of projects: cards, notebooks, albums, collages, art journals, mixedmedia, assamblage. Every kind of artwork is a huge pleasure. Any kind of creativity gives me huge pleasure, I can express myself in each piece, but the greatest feeling is playing with medias, artjournaling, collages ... uncontrolled overflow of emotions .... you can lost yourself :)
 * * * * *   * * * * *   * * * * *   
Hello there! Lizzy with you today ~ I am uber excited to be here on the 3rd Eye team ~ this is a dream come true for me! Ever since I saw Sanna Lippert using 3rd Eye products, I've been smitten with them. I'm lucky enough to already have a few in my stash, can't wait to play with some of the LOVELY new designs that  Drycha has coming to her store VERY soon!
Witajcie! Z tej strony Lizzy - jestem super podekscytowana tym, że dołączyłam do zespołu 3rd Eye! To dla mnie spełnione marzenie! Produkty 3rd Eye oczarowały mnie odkąd zobaczyłam je w pracach Sanny Lippert. Mam już trochę tych cudeniek w swojej kolekcji ale nie mogę się doczekać, aż zabiorę się za nowe BOSKIE wzory, które Drycha wprowadzi do sklepu już wkrótce! 
 
I have been scrapping for around 6 years now, I would say my style is eclectic. I'll have a 'go' at scrapping any style - it is often dictated by the photo or by my mood! I love playing with stamps, flair, especially. I really enjoy making cards,  off the page projects as well. Let's face it - I just like playing with paper and mediums of all sorts:)
Scrapuję od około 6 lat. Mój styl można określić jako eklektyczny. Lubię tworzyć w różnych stylach, wszystko zależy od zdjęcia i nastroju! Szczególnie lubię stemple i badziki. Bardzo lubię tworzenie kartek i alterowanie różnych przedmiotów. Muszę przyznać, że po prostu uwielbiam bawić się z papierem i mediami różnego rodzaju:)
 
I live in a lovely seaside town near Sydney, Australia with my husband, Tom. I am lucky that I do not have to work - my boys are in their 20s. I have one grandson who features in a lot of my creations!  I feel very blessed to be here, writing this post, hope you can gain some inspirations, ideas during my time on the team.
Mieszkam w cudownym nadmorskim miasteczku niedaleko Sydney (Australia) z moim mężem Tomem. Cieszę się, że nie muszę pracować - moi chłopcy są dwudziestolatkami. Mam też wnuka, który pojawia się na wielu moich projektach! Jestem szczęśliwa będąc tu i pisząc tego posta. Mam nadzieję, że zainspiruję Was podczas mojego pobytu w DT.
 * * * * *   * * * * *   * * * * *   
 Cześć, nazywam się Agnieszka Damska, mieszkam w Warszawie z mężem i dwójką dzieci. Scrapbooking stał się moim hobby cztery lata temu, a zaczęło się jak to często bywa od tworzenia kartek dla najbliższych. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, scrapowanie stało się moją pasją, uwielbiam zamykać chwile z naszego życia na scrapach i w albumach. A że dobrego scrapowania nie potrafię już sobie wyobrazić bez użycia produktów 3rd Eye, to niezmiernie się cieszę, że kolejny raz mogę być częścią tego fanastycznego zespołu!
Hi, my name is Agnieszka Damska, I live in Warsaw with my husband and two children. Scrapbooking has become my hobby four years ago, and it started, as it often happens, from creating cards for loved ones. Since then a lot has changed, scrapbooking has become my passion, I love documenting the moments of our life on scraps and in mini albums. I can already imagine good scrapping without using of products 3rd Eye, so I am verry happy that I can once again be part of this wonderful team!
 * * * * *   * * * * *   * * * * *   
 

Hello,
My name is Marta Lapkowska.I was born and raised in Poland. I am currently living in Ireland and have been for the last nine years.I am a proud mum of a beautiful girl Emily. My inner soul is truly a creative person. My craft journey started from making cards for close relatives. After all I fall in love with paper, dies, mediums, paints, stamps, masks, embellishments and everything else connected with mix media. I love playing around, experimenting and creating unique pieces. For the past two years art and craft is my way of living - so far it's the best journey I could have imagined.

Witajcie,
Mam na imie Marta Lapkowska. Urodzilam i wychowalam się w Polsce. Od dziewięciu lat mieszkam w Irlandii. Jestem dumna mama ukochanej coreczki Emilki. W glebi duszy jestem kreatywna osoba. Moja tworcza przygoda rozpoczęła się od tworzenia kartek okolicznościowych dla najbliższych. W ten oto sposób zakochalam się w papierze, wykrojnikach, wszelkich farbach, mediach, szablonach, kreatywnych dodatkach, a potem wszystkim tym co związane jest z technika mediowania. Uwielbiam bawic się, eksperymentowac oraz tworzyc niepowtarzalne male dziela.Od dwoch lat papierowy swiat jest moim sposobem na zycie – jak do tej pory jest to najlepsza przygoda jaka mogłam sobie wymarzyc.
 * * * * *   * * * * *   * * * * *   

My name is Olga Siedlecka and my blogosphere nickname is Belladonna. I live in Poland and I devote my time and energy mainly to motherhood and various artistic activity. My little girl and baby boy, along with paints, paper and scissors make me complete. I follow the path of nature and try to collect fragile beauty of moments. I love mixed media, collage, altered art and art journaling which is a shelter bringing solace through creative process. I consider myself a fervent collector of leftovers of time such as vintage photos, porcelain pieces, broken mechanisms and dusty books. I feel more than attracted by these tossed treasures signified by signs of the past. I adore authentic materials contrasting with vivid colours and splash of paints. And of course I love vintage embellishnmnets and grunge patterns from 3rd Eye!
Nazywam się Olga Siedlecka i udzielam się blogowo pod pseudonimem Belladonna. Obecnie dzielę swój czas pomiędzy dzieci i wszelkie twórcze działania. To właśnie dzięki mojej rozbrykanej dziewczynce  i maleńkiemu synkowi oraz spotkaniom z papierami, nożyczkami i farbami czuję się spełniona. Cenię życie blisko natury i staram się dostrzegać piękno w otaczającym świecie.
Uwielbiam wszelkie czynności z udziałem mixed media, collage i altered art, a moją największą pasją jest art journaling, który pozwala się wyciszyć i wyrazić emocje. Mam naturę zbieracza i nie mogę się oprzeć pozostałościom po czasach, które minęły takim jak stare zdjęcia, potłuczone figurki, zepsute sprzęty czy pożółkłe książki. Niechciane drobiazgi staja się dla mnie cenną zdobyczą. Lubię połączenie autentycznych dodatków z kolorowym bałaganem. Uwielbiam ozdoby w klimacie vintage i grungowe motywy czyli to co oferuje 3rd Eye w najlepszym wydaniu!
 * * * * *   * * * * *   * * * * *  

No comments:

Post a Comment