3/31/13

Elena's Last post

It's so hard to say Goodbye. That is why I will show just some pics.
Ciężko jest powiedzieć "do widzenia", dlatego mam dla Was parę zdjęć.

It is me and my favorite stamp - TES 026 Leaf
Ja i mój ulubiony stempel - liść TES-026 leaf.


 I've made so many projects using it. and today I want to show you one more:
Z pomocą listka stworzyłam wiele projektów. Poniżej jeszcze jeden:


Listki stały sie skrzydłami dla Isabel, poza nią znajdziecie tu jeszcze dwie zaprojektowane przez Drychę panny: Marie i Olivię.
  Stamped leaves serve as wings/hands on the image, and I collected some of cute ''ladies'', designed by Drycha: MarieIsabel and Olivia.

...and finally this is the last post and last project.
Thanks to everyone who left me sweet comments and who was inspired by my works.
 ...tak, to mój ostatni projekt w ramach DT.
Dziękuję wszystkim, którzy zostawiali mi słodkie komentarze i którzy inspirowali się moimi pracami.

Użyte stemple * Used stamps:
 
leaf - liść Olivia  IsabelMarie

3/30/13

Light Heart * Lekkie serce

Hello 3rd Eye fans!
 Sadly this is my last post as a DT member. It was such a wonderful team to work with. Anyway, I hope you have loved my projects and the card I want to share with you today, is about my  feeling at the present moment.
Witajcie Fani 3rd Eye!
Niestety to już moja ostatnia praca w ramach DT. Zespół, w którym pracowałam, był fantastyczny. Mam nadzieję, że polubiliście moje projekty. Kartka, którą dziś pokazuję, odzwierciedla moje obecne uczucia:


 To create this card I used TES 055 Anatomical Heart Large, which I colored with mists.
To create my background I used TES - 001 Eyes Background and TES- 080 Brick Wall
Użyłam tutaj serca TES 055 Anatomical Heart Large, które zabarwiłam mgiełką.
W tle znajdziecie oczy TES - 001 Eyes Background oraz murek TES- 080 Brick Wall. Happy Easter to everyone who celebrates and I will come back tomorrow with something interesting
Życzę Wam wesołej Wielkanocy (dla tych, którzy ją obchodzą), a wszystkich zapraszam jutro na coś interesującego.
Użyte stemple * Used stamps:
TES-080 brick wall Eyes - background anatomical heart L (large)  

3/29/13

Goodbye from JaMajka


 No to ja również się żegnam. It's time for my goodbye too.

Dziękuję Dryszce za szansę sprawdzenia swoich możliwości w jej wspaniałym DT oraz za możliwość pracy ze świetnymi stemplami 3rd Eye.
Nie zrezygnuję z pracy z tymi cudnymi wzorami, na pewno znajdziecie je jeszcze nie raz w moich pracach :) Dziękuję za możliwość pracy w tak twórczym zespole :) Dziękuję, dziewczyny!

Thank You, Drycha, for a chance of checking my possibilities in this great DT and for possibility of working with this gorgous 3rd Eye stamps.
I will not give up working with this great designs, and I'm sure You will find them in my works many times :) Thank You for possibility of working in this creative team :) Thank You, girls!To mój tag pożegnalny, wykorzystałam róże: dużą i małą oraz motyla.
This is my good-bye tag, I've used a big rose and a small one and a grim butterfly.


Użyte stemple * Used stamps:
rose TES-020S rose small  TES-077 grim butterfly  funky leaves

3/28/13

recyklingowy tag * recycled tag

Dziś pokażę Wam tag z udziałem zrecyklingowanego opakowania stempli 3rd Eye.
Wykorzystałam różę wyciętą z blistra po stempelku, ma piękny odcień, więc wkomponowałam wzór w tag w odcieniach turkusu i zieleni. Tag przepuściłam przez maszynkę z folderem do embossingu, pomalowałam farbami. Wykorzystałam opakowanie po przydasiach scrapowych z wzorem płótna oraz surowy karton kraftowy, na których odbiłam stemple narożniki oraz zębatki.


Today I'll show you a tag, where I've used recycled pack of 3rd Eye stamps.
I've used a rose, cut out from paper part of a pack, it has a beautiful color, so I've used it on blue-green tag. I've embossed this tag and painted. I've used paper from some craft supplies and natural craft paper, it was stamped with chic corner and cogs

Used stamps: Użyte stemple:
chic corner TES-090 cogs3

3/27/13

Good Bye from NOOMIY

Hi Guys, 
it's high time to say good bye to you and 3rd Eye.
My heart is aching right now!
But some things are ending others starting, right?

I've learnt a lot from this amazing Design Team and lovely Drycha and today I'm here to say THANK YOU!

Cześć Wam,
nadszedł czas by pożegnać się z Wami i 3rd Eye.
Nawet nie wiecie jak bardzo nad tym ubolewam!
Ale pewne rzeczy się kończą, inne zaczynają, prawda?

Ogromnie dużo się nauczyłam od wspaniałego DT i cudownej Dryszki, a dzisiaj jestem tutaj, żeby za to podziękować.


Girls, thank you for the opportunity to work with You!
You are such creative, innovative and unusual people!
I could learn from your style which is much different than mine but it's OK. I could read your blogs and become familiar with your beautiful masterpieces. Thank you!

Dziewczyny, dziękuję za okazję pracowania z Wami.
Jesteście kreatywne, innowacyjne i niecodzienne.
Mogłam się uczyć się od Was stylu, tak innego od mojego. Poznałam  Wasze blogi i cudowne dzieła jakie tworzycie. Dziękuję!


Drycha, you are my inspiration! Alive proof that everything I dream of is even more than possible. 
I still remember what you wrote me about the future and career.
It means a world for me!
Also wanna say thank you for opportunity to work with your stamps, every single one is amazing. I learnt a lot from you, wonderful person and outstanding artist! Thank you.

Dryszko, jesteś moją inspiracją! Żywym dowodem, że wszystko o czym tylko marzę może się spełnić! Nadal pamiętam to co pisałam mi o przyszłości i karierze. Bezcenne słowa dla mnie!
Również dziękuję Ci za umożliwienie mi pracy z Twoimi stemplami, każdy z nich jest piękny. Nauczyłam się ogromnie dużo od Ciebie, niesamowitej osoby i wybitnej artystki. Dziękuję.


In the end I'd like to say thank you for You Guys.
Fans of 3rd Eye, people who commented my works and supported me.
Thank you!

Na końcu chcę podziękować i Wam, fanom 3rd Eye, ludziom, którzy komentowali moje prace i wspierali moją twórczość :)
Dziękuję.


Guess who's this...
Yeap, it's me with my favorite stamp - Olivia.
Too beautiful to be real.

Zgadnijcie kto to.
Tak, to ja, z moją najulubieńszą Olivią.
Zbyt piękna by być prawdziwą, tak ją postrzegam.


Hugs (I won't cry, I won't cry, I'M CRRRRYYYIIINNG)
Ściskam (nie będę płakać, nie będę płakać, PŁAACZĘ)

Olivia

goodbye from Justi

Nothing is as constant in our life as changes and something has to finish that would be something else to start.
Today is the one of my last days in DT of 3rd Eye. It was six fantastic months. Full of fun from discovering, creating, looking for and inspiration.
I met here, in this place amazing people. Girls who were in DT, very talented and full of passion for art.  The stamps's funs and followers who gave a lot of positive energy in comments and always were with us. And very professional Captain-Dryszka for whom I always could count, who supported us, managed everything and created very friendly atmosphere.

For all those things and each single minute spent here with you I would like to say thank you!

I don’t want to say goodbye. I’m saying “see you next time” ;)
I’m staying with you here of course! In different role, as 3rd Eye stamps lover.
I’m sure that this time in this, extraordinary place will stay in my heart forever.
Thank you.  

Nic w życiu nie jest tak stałe jak zmiany i aby mogło się zacząć coś nowego musi się coś skończyć.
Dziś jest jeden z moich ostatnich dni jako projektantki dla 3rd Eye. To było fantastyczne sześć miesięcy. Pełne radości z odkrywania, poszukiwania, tworzenia i inspiracji.
Spotkałam tutaj niesamowitych ludzi. Dziewczyny z naszego zespołu projektantek, niezwykle utalentowane i pełne pasji do sztuki. Sympatyków stempli, którzy dawali mi wiele pozytywnej energi i motywacji w komentarzach i zawsze byli z nami. I bardzo profesjonalnego Kapitana-Dryszkę, na którą mogłam liczyć w każdej sytuacji i która wspierała nas , wszystko sprawnie organizowała i stworzyła bardzo przyjazną atmosferę.
Za to wszystko oraz za każdą minutę spędzoną tutaj chciałam serdecznie podziękować.

Nie chcę powiedzieć „żegnajcie”. Mówię „do zobaczenia” ;)
Zostaję tutaj z Wami oczywiście! W innej roli, jako miłośnik stempli 3rd Eye.
Jestem w stu procentach pewna, że czas spędzony w tym wyjątkowym miejscu na zawsze pozostanie w moim sercu.
Dziękuję. I wish you all the best, a lot off happiness from being here !
życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego i mnóstwo szczęścia płynącego z bycia tu.

See you next time!
Do zobaczenia!
Justi


ps: my favorite stamps are: Carol, lines and funky flowers
ps: moimi ukochanymi wzorami stempli są: Carol, linie i funky flowers.
Used stamps: Użyte stemple:
funky flowers - kwiaty TES-085 lines

3/26/13

Altered Box

Today I want to share with you an altered box, I've made using 3rd Eye Stamps.
Dziś mam Wam do pokazania alterowane pudełko, ozdobiłam je oczywiście ze stemplami 3rd Eye.


  I covered the wooden box with acrylic paints and after drying, I made some heat embossing with golden powder using TES-088 Scales Stamp.
 I stamped over and there as I wanted to create some movement on the box.
Drewniane pudełko pokryłam farbą akrylową, a po porządnym wyschnięciu, zrobiłam wzory za pomocą embossingu na gorąco - złotego pudru i stempla TES-088 scales.

  Also I stamped with TES-066 funky leaves and heat embossed it with Antique powder.
Znajdziecie tu też listki TES-066 funky leaves embossowane za pomocą pudru w kolorze Antique.

  Love this effect with different powders with stamping.
Uwielbiam efekt użycia różnych odcieni pudru do embossingu.


  

And I stamped inside too. I had much fun while creating this box. Hope you will share with us your OTP projects too.
 Pudełko zostało też ozdobione w środku. Miałam przy tworzeniu dużo zabawy! Mam nadzieję, że pokażecie nam Wasze alterowane ze stemplami 3rd Eye przedmioty!Użyte stemple: Used stamps:
TES-088 scales - łuski  funky leaves

3/25/13

Szybkie pisanki * Fast easter eggs

Easter is coming! How about your easter eggs? Do You paint empty shells? Maybe just boil eggs in coloring or with onion/carrot or other natural way?
Wielkanoc się zbliża! Myślicie o pisankach? Malujecie wydmuszki? Może po prostu ugotujecie jajka w barwnikach lub w łupinach cebuli lub obierkami marchwi?


Here You can see fast way for decorating easter eggs!
You can stamped them!
But how?
Ja mam dla Was szybki sposób na pisanki!
Przecież jajka można postemplować!
Tylko jak to zrobić?5 rules of stamping eggs:
> Eggs must be clean.
> You need permanent ink for non-pourus surfaces (I used black StazOn)
> stamps should be unmounted (no pads)
> the best are stamps with fine pattern
> Check if ink is non-toxic - then You can use it on boiled eggs. If You can't find that info on ink - better use empty shells

5 zasad stemplowania pisanek:
> Jajka muszą być czyste.
> Potrzebny jest tusz permanentny do powierzchni nieporowatych (ja użyłam czarnego tuszu StazOn)
> stemple powinny byc niezamontowane na bloczkach
> najlepiej odbijają się stemple z drobnymi wzorami
> Jeśli widzisz informację "non-toxic" (lub "nietoksyczny") na tuszu - możesz stemplować ugotowane jajka. Jeśli nie widzisz takich napisów - lepiej postempluj wydmuszki.


Now, If You know these rules... > just grab unmounted stamp, > ink it, > place it on egg and bend on every side. Be careful! Don't move stamp.Jeśli już znasz powyższe zasady... > weź wybrany niezamocowany stempel, > potuszuj go, > połóż na skorupce i delikatnie dociskaj każdą stronę. Rób to ostrożnie, nie przesuwając stempla.


Easy, right?
Would be great if You'll show Your easter eggs stamped with 3rd Eye designs!
Łatwe, prawda? 
Koniecznie pokażcie Wasze pisanki stemplowane wzorami 3rd Eye!


Used stamps:        Użyte stemple:
TES-026S leaf small dots TES-083 honeycomb5TES-020S rose small TES-089 cogs2 cogs   TES-086 borders1 TES-087 borders2 meadow