9/25/13

Goodbye from Sanna

The past six months practically flew by. I can´t believe that it is already time to say goodbye!! I have enjoyed every single minute of this journey at 3rd Eye with Karolina and the DT girls. I had the pleasure to work with the nicest girls who were always very supportive and encouraging. That is also why it is very hard to say goodbye. 
Ostatnie sześć miesięcy zleciało bardzo szybko. Nie mogę uwierzyć, że to już koniec tego DT!! Bardzo mi się podobała każda minuta spędzona z 3rd Eye, Karoliną i resztą dziewczyn. Miałam przyjemność pracować z najmilszymi dziewczynami, zawsze wspierającymi i dopingującymi.
 
What did I get from this term? Lots of great experiences, creative freedom, support all the way and new friends. The atmosphere here has been very friendly and supportive. It has been a real joy being a part of the 3rd Eye "family". Therefore I´d like to say a big thank you to Karolina for making this a wonderful experience.  And to my "stamping team sisters": thank you - I will miss working together with you all!
It is time to say goodbye and there is no better way to say it than by going back to the very beginning. My love for 3rd Eye started with this stamp and there has been no going back since then :).  May I introduce my first love - the lightbulb stamp :)!! After that many other amazing 3rd Eye products have made my heart skip a beat, but there is always something special about first love, right? ;-) 
Thank you everyone for a wonderful time - I hope you have enjoyed it as much as I/we did!!...AND see you around :)!!! 
Co mi zostaje po tym czasie? Mnóstwo doświadczeń, twórcza wolność, wsparcie przez cały czas i nowi przyjaciele. Atmosfera była bardzo przyjazna i wspierająca. Bycie częścią "rodziny" 3rd Eye jest wielką radością. Dlatego chciałabym bardzo podziękować Karolinie za te przeżycia, dziękuję też moim "stemplującym siostrom" - będę tęskniła za współpracą z Wami wszystkimi! 
Ten post to swojego rodzaju pożegnanie ale warto w takich momentach wspomnieć o początku. Moja miłość do 3rd Eye zaczęła się od tego stempla i trwa nadal. Przedstawiam Wam moją pierwszą miłość - stempel żarówkę!! :) Po niej wiele spośród produktów 3rd Eye wprawiło moje serce w szybsze bicie ale nieprzerwanie darzę żarówkę specjalnym uczuciem ;) Coś jest w tej pierwszej miłości, prawda? ;)
Dziękuję wszystkim za ten wspaniały czas - mam nadzieję, że Wam podobało się tak jak mi/nam! ORAZ do zobaczenia wkrótce!!!:)


xoxo, Sanna

chipboards' sheet TEC-004 lightbulbs Lightbulbs badge TEBA-010 white stars on dark blue background  chipboards' sheet TEC-010 stars  night sky background TES-122  TES-157 words Friend Happy Travel Remember Journey - smash / project life  checkerboard TES-116  clouds  TES-121

2 comments:

  1. Loove the layout Sanna!! I agree.. The light bulb is the first stamp I told myself I reaaaaally needed to buy!! Loove being on this team with you! :D

    ReplyDelete
  2. wonderful layout, Sanna! I love your projects and will miss our chatting with the rest of the team. anyway, see you again on your blog! :)

    ReplyDelete