5/16/14

Colorful


Witajcie! Czas wystartować! Przygotowałam akwarelowy kolaż. Pełno w nim zlewających się kolorów, w końcu nadchodzi wiosna. Tło stworzone zostało z akwarelek, wycinków z gazet oraz stempli i tekturek 3rd Eye. Ostatnio wiele myśli kłębi mi się w głowie, dlatego za pomocą takich prac mogę na chwilę odpocząć, a jednocześnie ująć myśli w materialną formę.

Hello! It's time to start! I prepared a watercolor collage. It's full of interpenetrating colors... spring is coming. Background was created with watercolors, newspaper clippings and 3rd Eye stamps and cardboards . Recently many thoughts pop up on my mind, so through such work I can rest for a while  and at the same time transform them in material form.


Użyłam tu wszelakiej maści okręgów- ostatnio ten kształt mnie inspiruje. W ich środku treści: kto, jeśli nie ty, kiedy, jeśli nie teraz?; poczucie własnej wartości; wpływ talentów; scenariusze życia; wychowanie; mocne strony; wątpliwości; poszukaj.


I used various sorts of circles here, recently that shape inspires me. In the middle of circles: Who, if not you, when, if not now?; self-esteem; the impact of talent; life scenarios; education; strengths; doubts; look for.Użyte produkty:/ Used products:

moth TES-131 ćmadeszcz TES-229 spring shower - deszczyk kropletaniec słońca TES-238 sun's dance - koła okręgi ramki  okrągłe ramki TEC-038 round frames 
    
Pozdrawiam! Siwka/ Greetings!


9 comments: