1/28/14

Keep calm * Zachowaj spokój

Hello!
Today i wanna share with you my new layout. My inspiration was photos, which I made on Christmas Eve.
Witajcie!
Dziś chcę się z Wami podzielić moim nowym layoutem. Inspiracją stały się dla mnie zdjęcia zrobione w wieczór wigilijny.
On my layout you can find something new from 3rd Eye! Be patient. It will be something amazing! :)
Na scrapie możecie znaleźć nowości. Bądźcie cierpliwi. To będzie coś niesamowitego! :)
Have a nice day! 
Dobrego dnia!


Used produkts:
Użyte produkty:
stars  tiny hearts TES-056 background - love - heart stamp TES-193 oh boy set  TES-142S spherical waves small  TEC-020 banners TEC-031 cinema

1 comment: