3/16/13

Teaching classes at Papirfesten, Norway - Marianne

Last weekend I went to Stavanger (Norway) to attend a crop called Papirfesten. ("party with paper").
Tydzień temu pojawiłam się w Stavanger (Norway), brałam udział w Papirfesten. ("papierowa impreza").

I taught two classes, one layout-class and one tag-album. In both classes we used stamps by 3rd Eye.
Poprowadziłam dwa warsztaty, jeden z tworzenia scrapa/layoutu, drugi - tagowy. W obu warsztatach używaliśmy stempli 3rd Eye.

I love to use those stamps  to make an interesting background. On the layout we used the "stripes" and on the tag-album we used the "skyscraper".
Everyone of the students received one stamp each. Happy students and happy teacher :D
Uwielbiam używać tych stempli do tworzenia interesujących teł. Podczas warsztatów z layoutem używaliśmy pasków stripes, w tagach pojawił się skyscraper.
Każda z uczestniczek dostała swój własny stempel. Szczęśliwe uczestniczki i szczęśliwa nauczycielka :D

Here is a collage of what my gorgeous students made in the  tag-album class:
Poniżej kolaż z pracami moich wspaniałych uczennic:

*
Marianne and her students used: Marianne i jej uczennice używały:

TES-059 stripes - border  skyscraper


No comments:

Post a Comment