12/12/14

Cold!

Zimno. Przyda się coś na rozgrzanie.
Cold. It will be useful something to warm up.
 


Prezenty zawsze rozgrzewają serca…
Gifts always warms the heart ...
 
 

… zwłaszcza takie, w których kryje się herbata malinowa! 
... especially those in which lies the raspberry tea!

    Użyłam: / I used:
TES-275S small fir snowflake  - śnieżynka TEC-050 fir snowflakes - śnieżynki   

No comments:

Post a Comment