12/14/12

w Poznaniu * in Poznań

W ostatni weekend odbył się Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu. Nasze stemple były obecne, mogliście je znaleźć na stoisku sklepu Na Strychu.
At last weekend in Poznań was Festival of Art and Crafts. 3rd Eye stamps were there too! You could find them on the Na Strychu tables.

Działo się tyle, że aparat schował się w cień... na pierwszym planie był między innymi pokaz stempli! Drycha pokazała parę sposobów na jak najlepsze wykorzystanie wzorów 3rd Eye, wyjaśniła czym jest stamp kissing i opowiadała o stemplowych trickach.
 So much has happened! Completely forgot about the camera.  
Drycha showed how to use 3rd Eye stamps in many ways, explained what is stamp kissing and telling about stamping tricks.


Dziękujemy za zainteresowanie! Do zobaczenia!
Thank You for being with us! See You!

2 comments: